vinhomesmetropolis

ABOUT
vinhomesmetropolis
Vinhomes Metropolis Liễu Giai
VINHOMES METROPOLIS LI?U GIAI Chuyên cung c?p d?ch v? Mua, Bán và Cho thuê các can h? t?i Vinhomes Metropolis. Can h? cao c?p t? 1 - 4 phòng ng? v?i di?n tích t? 55 - 146m2, các can h? siêu sang v?i b? boi bên trong can h? nhu Sky Villa, Duplex, Penthouse...vv v?i di?n tích trên 200m2 - 500m2. Chung Cu Vinhomes Metropolis cung c?p các h? th?ng ti?n ích d?ng b? 5 sao d?ng c?p c?a gi?i thu?ng luu ch?c ch?n s? dem d?n cho nh?ng cu dân tuong lai c?a khu dô th? cao c?p này m?t không gian s?ng hài hòa gi?a không gian cây xanh và m?t nu?c cùng nh?ng giá tr? s?ng lý tu?ng b?c nh?t. Con em cu dân cung du?c hu?ng h? th?ng giáo d?c ch?t lu?ng cao Vinschool.
VINHOMESMETROPOLIS's WATCHLIST
vinhomesmetropolis's ASSETS
NEW POSTS

No new posts for this user.